Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Potom je spustila po provaze z okna; její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. Jozue 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jozue 2


Jozue, Kapitola 3

Jozue 3


Jozue, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Potom je spustila po provaze z okna; její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. Jozue 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.