Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto ti přikazuji: "Oddělíš si tři města." Deuteronomium 19,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deuteronomium 19

Deuteronomium 20


Deuteronomium, Kapitola 20

Komentáře k verši :

Proto ti přikazuji: "Oddělíš si tři města." Deuteronomium 19,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.