Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jen jeho krev nesmíš jíst. Vyleješ ji na zem jako vodu. Deuteronomium 15,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deuteronomium 16


Deuteronomium, Kapitola 16

Deuteronomium 17


Deuteronomium, Kapitola 17
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Jen jeho krev nesmíš jíst. Vyleješ ji na zem jako vodu. Deuteronomium 15,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.