Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokud budeš žít ve své zemi, varuj se toho, abys lévijce nechal opuštěného. Deuteronomium 12,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deuteronomium 12

Deuteronomium 13


Deuteronomium, Kapitola 13

Komentáře k verši :

Pokud budeš žít ve své zemi, varuj se toho, abys lévijce nechal opuštěného. Deuteronomium 12,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.