Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když pak všichni bojovníci z lidu do jednoho vymřeli, Deuteronomium 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deuteronomium 2

Deuteronomium 3


Deuteronomium, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Když pak všichni bojovníci z lidu do jednoho vymřeli, Deuteronomium 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.