Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ti byli stejně jako Anákovci pokládáni za Refájce, Moábci je však nazývali Emejci. Deuteronomium 2,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deuteronomium 2

Deuteronomium 2


Deuteronomium, Kapitola 3

Komentáře k verši :

ti byli stejně jako Anákovci pokládáni za Refájce, Moábci je však nazývali Emejci. Deuteronomium 2,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.