Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale vy jste nechtěli táhnout a vzpírali jste se rozkazu Hospodina, svého Boha. Deuteronomium 1,26›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deuteronomium 1

Deuteronomium 2


Deuteronomium, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ale vy jste nechtěli táhnout a vzpírali jste se rozkazu Hospodina, svého Boha. Deuteronomium 1,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.