Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto vám bude právním nařízením pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Numeri 35,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 35


Numeri, Kapitola 36

Deuteronomium 1


Deuteronomium, Kapitola 1




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.




Komentáře k verši :

Toto vám bude právním nařízením pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Numeri 35,29





Počet veršů v Bibli je 31 167.