Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slib vdovy a zapuzené ženy, každý závazek, který na sebe vzala, bude pro ni platit. Numeri 30,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 30


Numeri, Kapitola 31

Numeri 31

Komentáře k verši :

Slib vdovy a zapuzené ženy, každý závazek, který na sebe vzala, bude pro ni platit. Numeri 30,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.