Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
též o sloupy kolem nádvoří, jejich podstavce, stanové kolíky a lana. Numeri 3,37›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 3

Numeri 4


Numeri, Kapitola 4





Komentáře k verši :

též o sloupy kolem nádvoří, jejich podstavce, stanové kolíky a lana. Numeri 3,37





Počet veršů v Bibli je 31 167.