Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!" Zjevení Janovo 18,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 18


Zjevení Janovo, Kapitola 19

Zjevení Janovo 19
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!" Zjevení Janovo 18,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.