Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Zjevení Janovo 17,6›››
Bible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 17

Zjevení Janovo 18


Zjevení Janovo, Kapitola 18
Podpořit tyto stránky můžete na účet 2901074591/2010, moc děkuji a modlím se za vás !
Komentáře k verši :

Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Zjevení Janovo 17,6