Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země." Zjevení Janovo 17,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 17


Zjevení Janovo, Kapitola 17

Zjevení Janovo 18


Zjevení Janovo, Kapitola 18
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země." Zjevení Janovo 17,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.