Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Zjevení Janovo 12,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 12


Zjevení Janovo, Kapitola 13

Zjevení Janovo 14


Zjevení Janovo, Kapitola 14
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Zjevení Janovo 12,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.