Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí." Zjevení Janovo 5,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 5


Zjevení Janovo, Kapitola 6

Zjevení Janovo 7


Zjevení Janovo, Kapitola 7
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí." Zjevení Janovo 5,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.