Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová. Zjevení Janovo 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 4


Zjevení Janovo, Kapitola 4


Zjevení Janovo, Kapitola 5

Zjevení Janovo 6


Zjevení Janovo, Kapitola 6
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová. Zjevení Janovo 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.