Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Zjevení Janovo 3,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 3


Zjevení Janovo, Kapitola 4

Zjevení Janovo 5


Zjevení Janovo, Kapitola 5

Komentáře k verši :

"Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Zjevení Janovo 3,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.