Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." Zjevení Janovo 2,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 3


Zjevení Janovo, Kapitola 3

Zjevení Janovo 4


Zjevení Janovo, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím." Zjevení Janovo 2,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.