Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: Zjevení Janovo 2,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 3


Zjevení Janovo, Kapitola 3

Zjevení Janovo 4


Zjevení Janovo, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: Zjevení Janovo 2,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.