Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolaitů. Zjevení Janovo 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 2

Zjevení Janovo 3


Zjevení Janovo, Kapitola 3

Komentáře k verši :

tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolaitů. Zjevení Janovo 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.