Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; Zjevení Janovo 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 2

Zjevení Janovo 2

Komentáře k verši :

Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; Zjevení Janovo 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.