Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, Judův 1,24›››
Bible
  • Nápověda
1
Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Zjevení Janovo 2


Zjevení Janovo, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, Judův 1,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.