Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; Judův 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1
Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Zjevení Janovo 2


Zjevení Janovo, Kapitola 2

Komentáře k verši :

S těmi, kdo pochybují, mějte slitování; Judův 1,22

Počet veršů v Bibli je 31 167.