Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, Judův 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Zjevení Janovo 2


Zjevení Janovo, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, Judův 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.