Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího. Judův 1,19›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 2

Komentáře k verši :

To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího. Judův 1,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.