Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. Judův 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Zjevení Janovo 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. Judův 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.