Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma. Judův 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

divoké vlny mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější tma. Judův 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.