Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou a jako Balaám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli pro svou vzpouru. Judův 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Běda jim, neboť se dali cestou Kainovou a jako Balaám se nechali svést úplatkem a jako Kore zahynuli pro svou vzpouru. Judův 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.