Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Judův 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Tito však se rouhají tomu, co neznají; a co pudem jako nerozumná zvířata znají, v tom propadají zhoubě. Judův 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.