Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají. Judův 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají. Judův 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.