Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Judův 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Judův 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.