Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judův 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Judův, Kapitola 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judův 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.