Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! 3 Janův 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Judův, Kapitola 1

Zjevení Janovo 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! 3 Janův 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.