Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. 3 Janův 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1


Zjevení Janovo, Kapitola 1

Komentáře k verši :

doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. 3 Janův 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.