Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; 3 Janův 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1
Judův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; 3 Janův 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.