Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 3 Janův 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 3 Janův 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.