Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. 3 Janův 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. 3 Janův 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.