Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. 3 Janův 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. 3 Janův 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.