Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, 3 Janův 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, 3 Janův 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.