Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; 3 Janův 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; 3 Janův 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.