Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3 Janův 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Judův 1

Komentáře k verši :

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3 Janův 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.