Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši. 3 Janův 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Judův 1


Judův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši. 3 Janův 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.