Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. 2 Janův 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Judův 1


Judův, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. 2 Janův 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.