Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. 2 Janův 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1
3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Judův 1


Judův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. 2 Janův 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.