Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. 2 Janův 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1
2 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Judův 1


Judův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. 2 Janův 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.