Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. 2 Janův 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1
2 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Judův 1


Judův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. 2 Janův 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.