Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: 2 Janův 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1
2 Janův 1


2 Janův, Kapitola 1


3 Janův, Kapitola 1

3 Janův 1


Judův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: 2 Janův 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.