Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děti, varujte se modlářství. 1 Janův 5,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
2 Janův 1


2 Janův, Kapitola 1

3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Děti, varujte se modlářství. 1 Janův 5,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.