Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. 1 Janův 5,19›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
2 Janův 1


2 Janův, Kapitola 1

3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. 1 Janův 5,19

Počet veršů v Bibli je 31 167.