Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1 Janův 5,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Janův 5


2 Janův, Kapitola 1

3 Janův 1


3 Janův, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 1 Janův 5,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.